Blogg

Är du på rätt plats?


Att befinna sig på en plats där människor i århundranden samlats för att möta sig själva och sin andlighet, skapar en väldigt speciell atmosfär och energi, oavsett om man anser sig tillhöra en religion eller inte. Vistelsen här erbjuder, förutom en enormt vacker, historisk och pittoresk italiensk miljö, också många möjligheter till inre reflektion och lyssnande. Jag överväldigades av hur extra lätt och kraftfullt jag kom i kontakt med såväl min egen inre röst som viskningar och ekon från tidlösa dimensioner.

Var finner du dina kraftplatser? I vilka miljöer kommer du i kontakt med din inre röst eller med Källan?