top of page

Själens Mörka Natt

Transformationscoaching

 

Själens mörka natt, Gryningen för din Sanning

med Charlotte Fogel

Vackra människa.

Jag sträcker ut min hand till dig.

Till dig, som känner dig vilsen på livets stig.

Till dig, som upplever en djup, kanske omskakande, inre förändring, men som inte riktigt förstår vad som pågår, och som känner dig ensam i det som sker.

Till dig, som känner att ditt inre håller på att ”växla upp” till en högre medvetenhet, en högre andlig och själslig frekvens, och som kanske samtidigt upplever en stark förvirring, ensamhet, frustration eller kanske sorg.

Till dig, som bär på en längtan att hitta hem. Till dina innersta rum, och din sanna kraft.

Till dig, som söker din livsuppgift, det du är kommen till världen för att ge, och behöver stöd att lyssna in det.

Till dig, som känner att ditt liv inte riktigt längre stämmer med den du är, eller är på väg att bli. Att det du varit och det du levt, mer och mer förlorar sin mening och inte är sant längre.

Till dig, som känner att det du ”vet och ser” om dig själv och tillvaron, inte riktigt kan komma till uttryck

Du är troligen inne i en livsavgörande viktig process. In i den högre medvetenhet som både du och världen just nu transformeras mot. För att du ska komma ”hem”, till din sanna essens och fullt ut leva och bidra enligt din själs sanning. PayYouForward

 

Transformationsprocesser

Jag möter många människor som genomgår denna förändring, men vägen kan ofta innebära symptom som depression, ångest, oro, stark trötthet, känsla av meningslöshet, sorg, förvirring, ”kaos”, ensamhetskänslor mm. Du kanske tror att det är något ”fel” på dig, och söker svar hos sjukvården, i yttre omständigheter mm.

När det egentligen är en inre transformationsprocess du genomgår, som i sig är enormt stor, vacker och kraftfull, även om den tar all kraft ibland. Själens mörka natt.

Allt är som det ska. Du genomgår detta för att ”födas” igen, som den du verkligen är. Bortom det som format och påverkat dig under livets gång, som inte är Du. Nu. Genom mörker för att se ljuset klarare.

Allt du behöver finns redan inom dig.

Transformationscoaching

Min livsuppgift är att hålla space för din expansion, och stödja dig och andra som är på väg igenom detta. Hjälpa dig att förstå transformationsprocessen för att mer medvetet kunna bejaka och vara i det som sker. Jag guidar dig att utforska och se vem du i sanning är och vad som vill uttryckas genom dig.

 

Jag arbetar utifrån mitt högre seende och utifrån min själs kommunikation med Källan, tillsammans med de redskap jag har genom Healing, Prästinne- och shamanprinciper, medialitet, Instant Transformation och Deep Transformational coaching.

 

Jag ser Dig. Hela Dig. Och kommer med djupaste vördnad, total ärlighet och omutbar kärlek spegla dig, hålla dig, lotsa dig och ibland utmana dig.

Du kommer som du är och du behöver i huvudsak din egen närvaro och öppenhet som viktigaste redskap.

 

Vilken form passar dig bäst?

1. Individuell Transformational Coaching.

 

Genom enskilda sessioner arbetar vi med alla de upplevelser du går igenom och de olika teman och nycklar som din process kan behöva.

 

2. Transformational Circle. Vi arbetar i grupp.

 

Detta är ofta än mer kraftfullt än enskilda sessioner. Eftersom varje individ i gruppen har sina erfarenheter och sin kraft att bidra med så växlas den totala frekvensen och energin i processen upp väsentligt mycket mer än vad enskilda personer kan åstadkomma. Vi är max 8 personer i gruppen.

 

Vi kommer att arbeta oss igenom de teman och de nycklar som är viktiga att förstå i en personlig transformationsprocess. Vi varvar kortare genomgångar, med arbete, reflektion  och övningar, gemensamt och individuellt.

Gruppen blir varandras stöd och inspiration. Du kommer att bli guidad och speglad av mig och av gruppen på ett sätt som du kanske aldrig tidigare upplevt och som kan vara avgörande viktigt för din fortsatta expansion

 

Några av de teman vi tar upp:

 • A heroes journey – transformationsprocessen och dess innebörder

 • Andlig depression/oro och dess 9 olika uttryck. Möta sig själv i dem

 • Medvetenhetskarta – våra inre energicenter och hur de påverkar våra själar och våra liv

 • Vad du behöver för att följa din väg genom processen – nycklar i din expansion

 • Verktyg  för Själslyssnande – Soul Listening. Ställa Stora Frågor. Och få Stora Svar.

 • Livskarta. Din personliga väg genom livet. Hur ser den ut? Vad är dina uppgifter i livet? Dina steg vidare? Vad vill livet leda dig igenom?

Transformational Coaching
Individuell process

 

Samtalen pågår mellan 60-75 min

och kan ske via telefon, Skype, video eller live

Investering: 800 kr/samtal

Boka samtal via mail eller telefon:

lotta@primacoaching.se

0708-357495

Transformational Circle

 

Processen pågår under ca 6 månader och består av:

 • 3 Gruppcoachingträffar live

 • 2 Gruppcoachingträffar online

 • Uppdrag mellan träffarna baserade på vad du personligen behöver lära, göra och uppleva.

 • Valfritt antal möten live/online med dina själspartners (2 andra medlemmar ur cirkeln) då ni supportar varandra på de sätt ni själva önskar.

 • Sluten facebook-grupp för kontinuerlig expansion och support

bottom of page