ag; Charlotte Fogel, är en modern mystiker, ledarskapskonsult och transformationscoach. Själs-känslans 7 nycklar är en summering av de områden och verktyg som jag arbetat med för att stödja själslig expansion. Fokus och verktyg som gång på gång gett fantastiska resultat i människors växande och liv och som jag använt i såväl mina kurser för inre växande som i arbetet med enskilda klienter under många år. Även människor som blivit klassade som sjuka, deprimerade och ångestladdade har med hjälp av Själs-känsloverktygen rest sig i sann urkraft igen. Begreppet Själs-känsla är det namn jag använder för att benämna detta svårgripbara men livsviktiga område inom oss som ligger djupare än både självkänsla och självförtroende.                                                                                            

Nycklarna länkar samman den praktiska konkreta världen med den själsliga och mångdimensionella och ger dig en orienteringskarta och en verktygslåda för hur du kan stå i kontakt med dig själv och dina syften varje dag.

Vilka steg vill du ta?

Varje steg nedan är fristående och du kan välja att bara gå ett av stegen. Steg 2 och 3 föregås av en personlig kontakt för att definiera ditt läge och dina förväntningar.

Transformational SoulCoach-utbildningen ansöker du till via ett särskilt formulär.