top of page
SoulAcademy
En världsförbättrande rörelse för ökad medvetenhet

Varför...

Vårt mission är på olika sätt bidra till att människor når sin fulla potential, skapar de liv de är ämnade och bidrar med sina förmågor till sin omvärld. PayYouForward.

 

Vi befinner oss i en kritisk tid, där vi människor mer och mer vaknar upp till en högre medvetenhet och energifrekvens. Många genomgår en inre transformation i linje med denna frekvenshöjning. Dessa inre förändringar gör också ofta att vi ser klarare att vårt inre och yttre liv inte är i samklang med varandra - att vi lever våra liv i ett samhälle som ser ut och fungerar på sätt som är långt ifrån det som är sant för oss. Begreppet Själsintelligens beskriver det svårgripbara men livsviktiga område inom oss som ligger djupare än både självkänsla och självförtroende, Kontakten med denna vår djupaste källa till visdom och kraft behövs i samhället för att det ska kunna expandera hållbart. Vi arbetar utifrån Själsintelligensens 7 dimensioner och våra föreläsningar, kurser och coaching är en skattkista för inre expansion till dig som vill vara magiker i ditt eget liv och delaktig i framväxandet av ett själsmedvetet samhälle.

Dessa processer behöver  vägledning och support då de är avgörande viktiga för hela mänskligheten. Vi måste alla ta vårt ansvar för att vi expanderar in i kraft och medvetenhet och med det kan bidra maximalt till vår omvärld.

Vi har själva ägnat stora delar av våra liv åt att det andliga, själsliga och mänskliga "sökande" som kanske du och många andra befinner er i.

Genom våra egna livsresor och i intensivt arbete med människors växande har vårt mission fördjupats och vår bild av vad som behövs för sann transformation har klarnat.

Det vill vi ge vidare, till dig och andra, på olika sätt. PayUsForward

 

Vad...

Våra huvudteman är:

1.

Känn din sanna essens – ditt autentiska jag. Att lära känna sig själv bortom kultur, livshistoria, präglingar och tankekoncept är grunden till att vara i sin sanna och fulla kraft. Vi leder dig att utforska ditt ljus och ditt mörker utan dömanden och att skala av dessa lager så att din vackra och potenta kärna kan skina klart.     

2.

Lev ditt livs syften – När du känner vem du är och var du har din kraft och potential kan du också lättare se din livsväg klart och hur du vill uttrycka dina förmågor – vilka som är dina livssyften och din mening i detta liv. Alla har livssyften att fylla och förmågor att uttrycka. VI hjälper dig att finna och exponera detta och att lita på dig själv i det.

3.

Manifestera det liv du är menad att leva och bidra med din potential. När du känner din essens och vad du vill bidra med i livet handlar det om att finna strategier och sätt att skapa det i praktiken. Vi vägleder dig att finna konkreta sätt att manifestera och leva din sanning och hur du ska bidra med hela dig. PayYouForward. När vi i vår sanning och kraft tjänar och bidrar till världen är vi också på en hög nivå av andligt praktiserande.

Hur...

Vårt sätt att jobba grundar sig på:

1

No Bullshit

 

Det betyder för oss enkelhet och rakhet. VI går rakt på kärnan i det vi gör.

Metodiken vi använder handlar om att skippa en massa omvägar och krångliga processer och gå direkt på essensen, hindret eller möjligheten och kommunicera direkt med Sanningen. Utifrån vad som är viktigt för dig.

Rakt, ärligt och utan omsvep.   Inte krångla till det.  Bara Se. Bara Veta. Bara Ge. Bara Ta emot.

2

Divine mirroring. Se och bli sedd.

 

Vi människor behöver varandra i detta också. Att bli sedda och speglade i ärlighet och kärlek är ofta en stor befrielse för människor men kan kännas utmanande.

När du arbetar med oss tränar du på att bli hållen och speglad av andra och att hålla andra på samma sätt. Vi använder vårt högre seende som når bortom ord och beteenden som kanaler och speglar för varandra och den universella medvetenhet som känner vår essens.

3

PayYouForward. Tjäna.

 

Alla har ett syfte med sitt liv och en plats att fylla i världen.

För oss är källan  till mänsklighetens uppväxling mot en högre medvetenhet och kärlek att vi ska ge av de förmågor vi har inom oss till vår omvärld. Och när vi är i vår fulla potential så gör vi det så mycket effektivare och i flöde. Och får ett ännu rikare liv.

VI kommer därför alltid har som målsättning i våra sessioner och våra kurser, att du ska klargöra hur du vill bidra med det du har och är, och de insikter du når.

4

Helhet

 

Vi arbetar med människor som om de redan är Hela och har allt de behöver inom sig för att vara 100% sig själva i sin unika kraft. Vi fokuserar inte på hinder, hang-ups och trauman utan verkar för att släppa och att släppa fram. Release.

Genom att släppa taget om det gamla och i stället ta fram det starka, det gudomliga, det visa och det kärleksfulla som redan finns i människor fokuserar vi energin på det vi vill skapa .

Det Så enkelt att vi människor nästan inte kan tro det. Vi kan skapa magi varje dag.

Och den resan vill vi ta dig med på och ge dig klarhet i hur du kan använda i ditt liv.

Vi är religiöst oberoende. Vi tror att det gudomliga kan ta alla skepnader och namn och finns i dig, runt dig, överallt och i allt. Kalla det Allah, Gud, Källan, Universum, Spirit, Livskraften, Anden. den Högre Medvetenheten eller vad som talar till just dig. 

Vi vet att vägen till den medvetenheten också kan se ut på många sätt och ta sig alla möjliga uttryck.

Din uppgift är att finna din väg och dina uttryck.

bottom of page