top of page
woman%20in%20red%20top%20lifting%20hand%
Original%2520on%2520Transparent_edited_e
Nästa kursstart
17 dec

Online

 Diplomerad
Transformational Soulcoach

Mångdimensionellt Coachprogram

för den nya tidens coacher

Det är dags nu.
Vi söker därför dig som är kallad att verka som Transformational SoulCoach
in i den nya tiden.

Världen går igenom en transformation – en avgörande förändring i frekvens och medvetenhet. Vi behöver alla växla upp och förändra vårt sätt att tänka, leva, helas, relatera och bidra med oss själva i våra fullaste förmågor till omvärlden.

 

I detta skifte behövs modiga medvetna och kärleksfulla guider,  själscoacher och transformationsarbetare mer än någonsin. Som kan supporta människor in i denna uppväxling och till nästa nivå i sina liv – in i sin fulla potential, medvetenhet och sina livssyften. In i fördjupad Själsintelligens SQ

Det behövs fler Transformational SoulCoaches.

 

Dipl. Transformational Soul Coach är för dig som vill arbeta utifrån en hög andlig, själslig och universell medvetenhet och holistiskt supporta människor genom helande och djupgående transformation på en helt ny nivå genom att arbeta med kraftfulla expansiva metoder och verktyg på alla plan – energimässigt, mentalt, själsligen, andligen och kroppsligen.

 

Programmet är inte inriktad på ETT arbetssätt eller EN specifik filosofi. Den tiden är förbi. Detta är till för dig som vill ha en bredare plattform och som vill sammanföra filosofi och metoder från såväl modern psykologi som NLP, shamanism, hypnoscoaching, kvantpsykologi, healing och Transformational coaching. Genom att du dessutom använder dina intuitiva och helande förmågor i kombination med transformerande coachingtekniker skapas kraftfulla och djupgående resultat hos människor

Din diplomering ger dig en fantastisk plattform oavsett om du vill använda förmågorna och verktygen i din nuvarande yrkesroll eller arbeta som professionell coach.

Den ger dig vidgade förmågor och en expansiv verktygslåda som de traditionella coachutbildningarna saknar och den ger en helt annan uppväxling när det gäller de resultat du kan skapa tillsammans med dina klienter. Uppväxling som krävs för att möta och guida den moderna människan in i medvetenhetens och själens era.

Original%2520on%2520Transparent_edited_e
Du kommer efter utbildningen att kunna:

 • verka för människors helande och inre transformation på en helt ny nivå och ha förmågorna och verktygen för det

 • ha metoder och insikter för att kunna arbeta holistiskt och på alla plan – energimässigt, mentalt, själsligen, andligen och kroppsligen

 • skapa snabbare, kraftfullare och mer djupgående resultat hos dina klienter eller de människor du arbetar med

 • effektivt och kärnfullt lösa upp och hela blockeringar och gamla oönskade mönster

 • hjälpa dina klienter att se sig själva och världen utifrån en högre medvetenhet som gör dem till aktiva medskapare i sitt eget växande och magiker i sina liv

 • njuta av och använda din egen fantastiska inre process från utbildningen och hur du växlat upp din medvetenhet, din kraft, dina förmågor och ditt liv

 • arbeta som coach/själslig guide eller ha fler kraftfulla verktyg att supporta människors växande och helande i ditt privatliv eller i din nuvarande yrkesroll, oavsett vilken den är.

 • ingå i en tribe av andra SoulCoacher som delar resan med dig. En modig och medveten tribe som stöttar, inspirerar, utmanar och guidar varandra att vara det högsta bästa i era egna liv såväl som i ert mission.

 • genomgå Soul Academys Trainer-process för att så småningom själv kunna leda Själs-programmen i samarbete med Soul Academy och andra trainers.

Du vill arbeta utifrån:
 • 7 dimensioner för Själsintelligens SQ

 • Kvantfysik kopplat till kvantpsykologi

 • Energimedicin/healing

 • Inre transformationsprocesser

 • Hjärtintelligens, intuition och Soul Listening

 • Universell kommunikation

 • NLP – omprogrammera tankar och beteenden

 • Kroppsterapi – Body Sensing

 • Guidade meditationer och visualiseringar

 • Transformationscoachande principer och modeller

Du har:
 • Grundläggande coachutbildning eller/och erfarenhet av coaching professionellt

 • Arbetat med människor och utveckling i minst 5 år

 • Vana att arbeta med kommunikation  och samtal som verktyg

 • Ett stort intresse för de andliga och själsliga dimensionerna av människan och livet och har utforskat dessa områden i ditt eget liv

 • Själv genomgått inre processer med stöd av coach eller terapeut

 • Gått Själs-programmet via Soul Academy (eller motsvarande i samråd med Charlotte Fogel)

 • Vana att meditera eller ägna dig åt mindfulness, yoga, mental träning, andning eller andra aktiviteter som gynnar inre stillhet, närvaro eller andlig/själslig/inre utveckling

Du är:​
 • Van att reflektera över och uttrycka dina känslor och tankar liksom att lyssna in andra människor

 • Villig att utforska dig själv på djupet och har modet att möta såväl mörker som ljus, det kända och det okända

 • Öppen

 • Intuitiv

 • Andligt orienterad

 • Energimedeveten

 • Redo att jobba på nya sätt och att investera i din utveckling med din tid, ditt fokus och ditt hjärta

Steg 1

Onlineworkshop 1,5 h

Själs-Smart

7 Nycklar till stark Själsintelligens SQ =

Känn in SQ-modellen

 

Alternativt

Läs boken "Själsintelligensens sju nycklar"

eller genomgå introsamtal med Charlotte 

Steg 2

Join the community - delta i det transformerande programmet Själs-Smart= Expandera in i den kraftfullaste och mest autentiska versionen av dig 

Steg 3

Bli certifierad Transformational SoulCoach

= Påverka andra människors helande och transformation i din professionella roll

Steg 4

Bli Soul Academy Trainer

= Påverka andra människors helande och transformation

i större skala genom vårt community

Transformational Soul Coach - Upplägg och innehåll

 • Vi kommer att arbeta utifrån de 7 dimensionerna för Själsintelligens SQ.

 • Varje dimension/nyckel innehåller modeller, tankesätt och verktyg som du först arbetat dig igenom kopplat till din egen själsliga utveckling i Själs-Smart-programmet (som är steg 1) och som vi sedan går igenom igen under coachprogrammet utifrån hur du som coach ska guida andra genom sin utvecklingsprocess.

 • Coachprogrammet pågår under 8 kurstillfällen/moduler  - ett tillfälle var 3:e vecka online. Kl 10-15 lördagar eller söndagar

 

 • Mellan modulerna arbetar du med de teman vi jobbat med och coachar dina träningsklienter. Du kommer att ha 3-5 träningsklienter under programmet.

 • Du kommer att använda Charlotte Fogels bok "Själsintelligensens sju nycklar SQ" som kurslitteratur tillsammans med annat material och dokumentation.

 

 • Du har också valfritt antal dejter mellan modulerna (dock minst en dejt per månad) då du träffar din Power Group live eller online. En Power Group består av 2-3 av de andra deltagarna och gruppen är till för att supporta varandra under processen.

 

 • Som en extra möjlighet att fördjupa dina förmågor att guida andra genom Själs-processer har du möjlighet att delta som assistent när Charlotte leder Själs-programmet. Det bildar också en bra språngbräda om du så småningom vill bli Trainer för Soul Academy och själv leda program och cirklar i samarbete med Soul Academy.

7 dimensions of Soul Intelligence SQ –    

             keys to your deepest Self

engelska.jpg

Modul 1

Transformational awareness

       Du kommer att veta

 • hur inre transformationsprocesser kan se ut och fungera

 • hur du applicerar olika modeller för transformation till dina klienters aktuella behov av support

 • hur du guidar dina klienter till en högre medvetenhet om sin egen själsresa för att orka, våga och kunna navigera i en utmanande förändring

Modul 2

Quantum Consciousness

       Du kommer att kunna

 • använda ditt intuitiva och universella lyssnande för att hämta och spegla information som är viktig för din klient

 • hantera kvantpsykologi och energimedvetenhet i praktiken för att påverka din egen energi, energin i sessionen, din klients energi och skapa snabbare och kraftfullare resultat

 • guida din klient att utforska andliga existentiella perspektiv på sig själv och livet och öppna upp för det mångdimensionella

 • supporta din klient att finna sina vägar till mening och magi i livet

   Modul 3:

          Soul           Communication

       Du kommer att kunna

 • guida din klient att uppleva och uttrycka sin sanna essens  - sina djupaste förmågor, sina värderingar och sina autentiska egenskaper

 • få din klient att observera och omforma destruktiva eller ogynnsamma beteenden och tankemönster för att vara mer i linje med sin sanna essens och i sin fulla kraft

 • guida din klient att själv använda hjärtats intelligens, själslyssnande och universellt lyssnande/sitt högre jag i sin vardag för att stå i kontakt med sig själv och hantera utmaningar

Modul 4:

Life Purposes

      Du kommer att kunna

 • guida din klient att se och aktivera sina livssyften utifrån de De 5 LivsPelarna:

       Det hen kan:

 1. Vara - Att vara den man verkligen är och uttrycka sina sanna förmågor fullt ut i sitt liv

 2. Göra: Att utifrån sin essens och sina sanna förmågor bidra till omvärlden såväl i sitt yrkesliv som i sitt privata liv. Det som inom vissa andliga traditioner kallas för Dharma

 3. Uppleva: Det som en vill njuta av, ta del av eller vara en del av. För att det berikar och ger glädje, mening och passion

 4. Lära: Att möta de lärdomar livet vill ge utifrån att det växer själen, tar en närmare ens essens och/eller expanderar och berikar

 5. Leva - hur man formar sitt liv utifrån det som supportar punkt 1-4

Modul 5:

The art of manifesting

      Du kommer att kunna

 • se hur alla de tidigare modulerna i själsintelligens-modellen kan användas för att manifestera det vi önskar skapa i våra liv

 • guida dina klienter att konkretisera, uppnå och skapa det de vill för att leva ett själs-sant liv.

 • bedöma var din klient befinner sig på för nivå i sitt skapande och kunna använda och anpassa ”10-stegsprogrammet för Magiskt Manifesterande” med dina klienter för att skapa det de behöver och längtar efter i sina liv.

Modul 6:

Body Wisdom

      Du kommer att kunna

 • guida din klient till en djupare kontakt med sin kropp för att stärka sin själsintelligens

 • använda Body Sensing och Reiki tillsammans med din klient för att frigöra känslomässiga blockeringar och skapa helande fysiskt och själsligen.

 • använda rörelse i olika former för att knyta kontakt med kropp och själ

Modul 7:

Conscious relationships

       Du kommer att kunna

 • guida din klient till en högre medvetenhet kring sina relationer och sin sexualitet som en arena för själsligt, andligt, personligt växande.

 • använda perspektiv och verktyg för att guida din klient att utforska den medvetna relationens 5 pelare, liksom att stödja det sexuella utforskandet för helande och växande.

Transformational SoulCoach, bakgrund

Charlotte Fogel heter jag. Jag är en modern mystiker, ledarskapskonsult, transformationscoach och själslig guide.

Jag har arbetat med människor och inre växande i över 20 år inom de mest skilda sfärer -  inom näringslivet såväl som den allra intimaste andliga sfären.

När det gäller min coachbakgrund är jag certifierad ICF-coach, certifierad NLP coach, cert. Deep Transformational coach, och lic. relationscoach samt utbildad i hypnoscoaching.

 

Trots alla mina år av arbete och studier inom psykologi, beteendevetenskap, samtalsmetodik, coaching och andligt och personligt växande så kände jag länge att något fattades. Jag kom liksom bara till en viss nivå med mina klienter och de jag guidade. Tills jag insåg att den djupt själsliga, den universellt andliga och den kroppsliga aspekten saknades.

Jag arbetade alldeles för mycket med ordet och de mentala och känslomässiga aspekterna av människan. Det handlade för mycket om de omkringliggande frågorna och problemen utan att tränga in i själva kärnan. Den rena kärna som vi alla ytterst är och som vi alla ytterst längtar efter.

Frida_Furberg_photographer_Charlotte_072

Jag mötte en längtan i så många, som var svår att sätta ord på. Än mindre konkretisera i det dagliga livet. En längtan som handlar om att stå i nära kontakt med sitt inre, sin essens, sin andlighet och sin autentiska livsväg. Den delen av dig och mig som rör sig ännu djupare än tankar och känslor och som samhället inte riktigt kan möta upp eller se kraften i. Och eftersom människan är en komplex och fantastisk helhet av så mycket mer än tankar, känslor och beteenden så fattades viktiga pusselbitar.

 

Efter en egen djup existentiell kris sökte jag, liksom så många andra, hjälp i de alternativ jag kände till; terapi, traditionell coaching och sjukvård. Jag var inte hjälpt av någon av dessa angreppssätt. Jag kände mig bara ensammare och vilsnare än någonsin.

Jag längtade bara efter att bli hörd och sedd på djupet av min själ och utifrån de djupaste aspekterna av min livsresa. Få hjälp att se min gudomliga plan - det som var meningen med mitt liv och fördjupa mig i de stora livsfrågorna, existentiellt och andligen. Bortom religion. Jag ville integrera min egen förmåga att hämta helande, kraft och svar. Bortom andliga eller psykologiska mellanhänder.

Ingen hjälpte mig att se att trots att allt kändes kaosartat, ensamt och sorgset så var detta en inre transformation, och därmed en revolution i mitt liv. Som på sikt ville väcka den slumrande kraft, längtan och sanning som jag är satt på denna jord för att uttrycka. 

Tills jag mötte Deep Transformational coaching. Här fanns kartor och modeller över inre transformationsprocesser och stöd att se mig själv ur högre och djupare perspektiv. Jag kände att om jag bara kan guida en enda människa genom sin transformationsprocess så har jag gjort det jag ska. Där föddes ett nytt sätt att guida och coacha människor.

Till insikterna om inre transformation och coachfärdigheter adderade jag alla de förmågor och verktyg jag använt själv vad gäller energiarbete, kvantpsykologi, kroppsterapi och hjärtats intelligens. Det blev resultat på en HELT ny nivå. Snabbare, kraftfullare och ”renare” än tidigare.

Människor helade sig själva tillsammans med mig och fann riktning och kraft i sina liv på nya plan. De olika modulerna i Själsintelligens-modellen med tillhörande modeller och verktyg föddes. Dessa utgör fundamenten för att utveckla en stark Själsintelligens SQ och bildar plattform för de kurser och workshops Soul Academy erbjuder liksom den bok jag skrivit med namnet "Sju nycklar till stark Själsintelligens SQ"

Jag insåg därefter att det bästa sättet att snabbt hjälpa fler är att guida människor in i detta sätt att arbeta så att de i sin tur kan guida andra genom själs-känsloprocesser med denna medvetenhet och de förmågor och verktyg jag själv använt med framgång.

Därför finns detta coachprogram.

Vi behöver bli fler. Många fler. Jag ser så innerligt fram emot att få bjuda in Dig också i vår Tribe av Transformational SoulCoaches.

In i Den Nya Tiden.

Vill du vara med?

Charlotte Fogel

Grundare Soul Academy

Vi gör antagningar utifrån att du deltagit i vårt Själs-Smart-program som är steg 1.

bottom of page