top of page
caroline%2520o%2520frida_edited_edited.j
INDIVIDUELLA SESSIONER

Transformational SoulCoaching

Original%2520on%2520Transparent_edited_e
VI möts där du är

 

Alltid. Vi utgår därifrån och från vad du behöver just där.

Jag ser dig. Hela dig. Och anpassar våra sessioner utifrån det.

Kanske vill du:

 • Lära känna dig själv mer på djupet, landa i din essens – den du i sanning är, bortom livs-skal, sår, förväntningar, mönster och beteenden som livet format utanpå

 • Hela det som begränsar dig och börja leva det liv du är ämnad att leva

 • Tydliggöra dina livs-syften – det du ska bidra med i världen, nu och framåt

 • Göra förändringar i ditt liv, i dina beteenden eller i dina relationer

 • Fördjupa kontakten med din andlighet och din högre medvetenhet

 • Förverkliga dina drömmar och skapa handlingskraft och inspiration kring dem

 

Utgångspunkten är det coachande samtalet där jag som coach lyssnar, frågar och speglar dig för att fördjupa seendet och förståelsen kring de frågor vi arbetar med.

I Transformational SoulCoaching går vi dessutom djupare och högre. När så är moget. Bortom göranden, beteenden och yttre omständigheter för att expandera medvetenheten och energin till de djupare delarna av din essens och det som verkligen är sant och viktigt för dig. Vi lyssnar in hjärtats och själens röst där de verkliga svaren på dina frågor och problem finns och skapar kontakt med en högre medvetenhet hos dig själv. Ur ett existentiellt, universellt och själsligt perspektiv.

ny_edited.jpg

Sessionerna och Charlotte är det mest konkreta bönesvar jag upplevt. Tack för livet!

 

Samtalen med Charlotte har varit livsviktiga.

När jag kom till Charlotte gjorde jag det för att överleva men efter en periods arbete med henne räckte inte det. Hon fick mig att inte bara vilja överleva utan att verkligen vilja leva fullt ut och att se att det var möjligt .

Lugnet som infann sig redan efter det första mötet är helt obeskrivligt.

Arbetet med Charlotte har hjälpt mig att hitta den jag verkligen är och den jag vill vara. Jag har en bit kvar att fullt ut leva det livet som är menat för mig men jag känner att jag är en god bit på väg. Med hennes hjälp vet jag att jag kommer lyckas.

 

Charlotte är kunnig, klok, ödmjuk, tolerant och fantastisk på att utmana till förändring utan att pressa. Hon har ett påtagligt engagemang för sin klient men är ändå otroligt professionell.

Elin Björklund

Charlotte, Tack för att du hjälpt mig att komma närmare min egen själ och mitt livssyfte!

 

Det har givit mig enormt mycket att ha stöd av Charlotte.
Arbetet med henne har verkligen hjälpt mig att få betydligt mer kontakt med min egen styrka och sanning.
Jag kände direkt en stor tillit i mötet med Charlotte.
Hon har en otrolig förmåga att lyssna tillåtande och kärleksfullt och sedan hjälpa till att lyfta fram kärnan och se sammanhang, förklaringar och helhet.

 

I en balans mellan humor, allvar och glädje och mellan samtal, meditationer, visualiseringar m.m. har Charlotte givit utrymme för alla slags känslor, upplevelser och insikter.
 

 

Tack också för att du har hjälpt mig att få en förbättrad relation med mina barn, min sambo, min mamma med flera!"

Sofia Lundqvist
 

Därifrån kan vi sedan skapa de konkreta förändringar i ditt liv som visar sig vara relevanta.

Beroende på dina behov och vad vi arbetar med använder jag mig av

 • Reiki Healing

 • Energiarbete – jag använder mina intuitiva och mediala förmågor för att känna in och spegla dig, och arbetet pågår lika mycket på energiplanet som mentalt och känslomässigt

 • Body-sensing – genom att känna in kroppen och de förnimmelser den ger får du information, vägledning och svar

 • Soul-listening – kommunicera med din högre medvetenhet

 • NLP-coaching (Neuro Lingvistic Programming). Ett slags mental träning som delvis består av metoderna jag beskrivit ovan men som mer fokuserar på att växla tillstånd och fokus och att förändra beteende- och tankemönster.

 

Men, det som är mina allra viktigaste verktyg i våra sessioner är mitt hjärta, mitt seende och min raka spegling tillsammans med den kärlek och djupa respekt jag känner för dig och din unika resa genom livet.

Att du i tillit låter mig hålla space för vårt arbete tillsammans utgör också grunden för de resultat vi skapar.

Jag ser innerligt fram emot att möta dig

Med kärlek

Charlotte

Transformational SoulCoaching

 

Samtalen pågår mellan 60-75 min

och kan ske via telefon, Zoom eller live i Nyköping

Investering: 1200 kr/samtal exkl. moms

Vi inleder alltid med ett inventerande samtal för att stämma av var du är och vad du behöver innan vi börjar vårt samarbete.

 

 

charlotte@soul-academy.org

0708-357495

bottom of page