top of page

SJÄLSINTELLIGENSENS SJU DIMENSIONER - SQ

engelska.jpg
 Själsintelligensens 7 dimensioner -  ursprung

 

När du har en stark Själsintelligens SQ är du i kärleksfull kontakt med din djupaste essens, din kropp och de andliga dimensionerna av dig själv och livet.

Som den helhet du är. Och har verktygen och förmågan att skapa den kontakten.

Genom att utveckla en stark Själsintelligens får du tillgång till kraft, mening, kreativitet, insikt, vägledning och helande och kan lättare leva ditt unika liv i dess fulla potential.

 

Modellen/processen "Själsintelligensens sju dimensioner"  länkar samman den praktiska konkreta världen med den själsliga och mångdimensionella och ger Dig och varje människa en orienteringskarta och en verktygslåda för hur ni kan stå i kontakt med er själva, med er autentiska kraft och med era livssyften varje dag.

Jag är en modern mystiker, ledarutvecklare och transformationscoach.

Jag har under min egen livsresa liksom under mina snart 20 år av arbete med människors inre utvecklingsprocesser upplevt den djupare längtan som så många människor bär på men som kan vara oerhört svår att sätta ord på. Än mindre konkretisera i sitt dagliga liv.

Längtan efter mening, kontakt med sin innersta essens, sin själslighet och andlighet, efter helande och att forma sina liv utifrån det som faktiskt är sant och viktigt.

Det är en komplex och ofta ensam resa.

 

Efter en djup personlig livskris samlade jag jag alla de erfarenheter och kunskaper jag hämtat genom min livsresa och arbetet med människors inre växande och skapade

"7 dimensions of Soul Intelligence - SQ".

På svenska: "Själsintelligensens 7 dimensioner - SQ"

Boken "Sju nycklar till stark Själsintelligens SQ" skrevs för att möta de behov jag upplevt och för att ha som ”uppslagsverk för inre växande” till klienter, kursdeltagare och medmänniskor men jag insåg under skrivprocessen att den behövs på bredare front i samhället.

charlotte profilbild.jpg

 

Begreppet Själsintelligens beskriver detta svårgripbara men livsviktiga område inom oss som ligger djupare än både självkänsla och självförtroende. Djupare än tankar, känslor och beteenden.           

Själslig intelligens sammankopplas ofta med andlig intelligens och de båda förkortas SQ utifrån de engelska termerna soul quotient och spiritual quotient.

I min modell är själsintelligens intimt sammanflätat med den andliga sfären men jag använder begreppet själsintelligens som övergripande benämning för båda.

 

Definitionerna av SQ varierar en del i litteratur och forskning, vilket kanske är helt naturligt med tanke på att det är abstrakta och komplexa dimensioner av människan som beskrivs och att begreppen är relativt nya. Enligt vissa definitioner är SQ en sammansmältning av IQ (Intelligence Quotent), EQ (Emotional Quotent) och den egna högre medvetenheten om sig själv, tillvaron och den gudomliga/andliga sfären.

De 7 dimensionerna i modellen utgör plattformen för mitt arbete och är en summering av det jag erfarit att en person kan behöva fördjupa sig i och praktisera för att påbörja eller förstärka sin personliga resa mot sin sanna essens, sin världsbild, sin kraft och sina autentiska livssyften. Innehållet bygger på de kunskaper och insikter jag tillägnat mig genom mitt eget livslånga och dynamiska utforskande, arbete och lärande. I såväl den metafysiska, existentiella sfären som lärare, livscoach och själslig guide som genom min roll som ledarskapskonsult och utbildare i näringslivet.

                                                                             

Det handlar om förhållningssätt och verktyg som jag gång på gång sett ge fantastiska resultat i människors växande och liv. Även människor som blivit klassade som sjuka, deprimerade och ångestladdade har med hjälp av själsverktygen rest sig i sann urkraft igen.

 

Jag vill visa det. Jag vill ge hopp och konkret guidning i en djungel av ideologier och metoder för personlig och själslig utveckling.

Processen utgår inte från EN inriktning eller metodik utan låter visdom från många traditioner sammansmälta i konkreta begrepp, tankegångar och övningar.

 

De grundar sig på bland annat shamanism, modern psykologi, kvantfysik, NLP, KBT, österländsk mystik, energimedicin och tantra och kopplas samman med djupt personliga erfarenheter och insikter samt konkreta exempel och verktyg som Du kan använda i din egen process och i ditt liv. 

Jag sträcker ut min hand till Dig - Allt finns här för dig. 

Charlotte Fogel, Grundare Soul Academy

Rubrik 1

bottom of page